A projekt bemutatása

Pátka község vízellátásának alapját jelenleg két, saját mélyfúrású kútja által termelt víz biztosítja. Pátka vízműve által termelt és szolgáltatott víz nem elégíti ki a 201/2011 (X.25.) Korm. rendelet vízminőségi előírásait.

A projekt keretén belül két új kút fúrása szükséges az új vízműtelepen, a meglévő kutak felhagyása mellett, ugyanis az 1. sz kút magas gáztartalmú termálvizet szolgáltat, a 2. sz kút pedig kialakítása, vagy meghibásodása miatt alacsony vízhozamú, és homokol. Az új kutak közül az egyik üzemi, a másik pedig az üzembiztonság garantálása céljából tartalék lesz.

A fogyasztókhoz eljuttatott víz kifogás alá eső paraméterei: vas, mangán, arzén és ammónium-ion.

A település megfelelő ivóvízellátása a községi vízmű által termelt rétegvíz kezelésével oldható meg a következő műveletek szerint: - oxidáció, - koaguláció, flokkuláció, adszorpció, - fázisszétválasztás gyors szűrőn, klóros oxidáció, majd aktívszén szűrés. A vízkezelés kiépítése mellett szükséges az elavult vízhálózati elemek rekonstrukciójának, fejlesztésének elvégzése is.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Pátka Község.