A projekt bemutatása

Pátka község vízellátásának alapját a több, saját mélyfúrású kútja által termelt víz biztosítja. Pátka vízműve által termelt és szolgáltatott víz azonban a projekt megvalósítását megelőzően nem elégítette ki a 201/2011 (X.25.) Korm. rendelet vízminőségi előírásait, így szükségessé vált a rendszer fejlesztése.

A projekt keretén belül ezért két új kút fúrása valósult meg a vízműtelep területén, miközben a meglévő kutak felhagyásra kerültek. Ennek oka az volt, hogy a korábbi 1. sz kút magas gáztartalmú termálvizet szolgáltatott, a 2. sz kút pedig kialakítása, vagy meghibásodása miatt alacsony vízhozamú volt. Továbbá a korábbi kutatkból nyerhető ivóvízbázissal nem volt lehetséges a a vas, mangán, arzén és ammónium-ion határértékek betartása. Az új kutak közül az egyik üzemi, a másik pedig az üzembiztonság garantálása céljából tartalék szerepkörben került kialakításra.

Ugyanakkor a szakemberek az új kutakhoz kapsolódóan is korszerű utókezelő berendezéseket építettek be, amelyek az alábbi folyamatokat valósítják meg a kitermelt ivóvízben, annak hálózatba kerülése előtt: oxidáció, koaguláció, flokkuláció, adszorpció, fázisszétválasztás gyors szűrőn, klóros oxidáció, majd aktívszén szűrés. A vízkezelés kiépítése mellett megvalósult még az elavult vízhálózati elemek rekonstrukciója, fejlesztése is.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Pátka Község volt.