Pátka Község Önkormányzata

Általános közzétételi lista
Az 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet alapján

Akadálymentes verzió

Közadatkereső: www.kozadat.hu 

1. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Hivatalos név (teljes név)
Pátka Község Önkormányzata
2. Székhely
8092. Pátka Vak Bottyán tér 4.
3. Postacím
8092. Pátka Vak Bottyán tér 4.
4. Telefonszám
+36/22-580-508
5. Faxszám
nincs
6. Központi elektronikus levélcím
igazgatas@patka.hu
7. A honlap URL-je
kozadat.patka.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége
Cím: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.,
Telefon: +36/22-580-508
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
Pátka Község Önkormányzata - Nagy Dániel Ferenc;
Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal - Dosztály Csaba
10. Az ügyfélfogadás rendje
Pátka Község Önkormányzata fogadóóra:
Sz: 14:00 - 17:00
P: 9:00 - 12:00

Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Pátkai Kirendeltsége:
Hétfő: 08:00-12:00 óráig
Kedd: 12:30-16:00 óráig
Szerda:08:00-12:00 és 12:30-17:00 óráig
Csütörtök: 12:30-16:00 óráig
Péntek: 08:00-12:00 óráig
 
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szervezeti struktúra ábrája
 1. Képviseltőtestület
 2. Pátka Község Önkormányzata
 3. Polgármester
 4. Alpolgármester

Pátka Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata a https://or.njt.hu felületen érhető el

 
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége
 1. Nagy Dániel Ferenc polgármester
 2. Nagy Imréné alpolgármester
 3. Gerencsér Attila önkormányzati képviselő
 4. Füri Milán önkormányzati képviselő
 5. Varga Géza önkormányzati képviselő
 6. Hollósi Dezső önkormányzati képviselő
 7. Buda József önkormányzati képviselő

Telefon: +36/22-580-508
Cím: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.,
E-mail: igazgatas@patka.hu;

 
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége
Pátkai Csemetekert Óvoda
Cím: 8092, Pátka, Vak Bottyán tér 2.
Telefon: +36/22-465-000
E-mail: patkaovi@gmail.com
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!
KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/203015
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje
Telefon: +36/22-465-000
Ügyfélfogadás helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 2.
Ügyfélfogadás: Hétfőtől péntekig: 6:30-17:00
 
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége, amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.
E-mail:ugyfelszolgalat@fejerviz.hu
Telefon: 06/22-535- 800
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Víztermelés, -kezelés, -ellátás - főtevékenység
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
Laczi Péter
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
2.590.000 Ft azaz 0,36861%
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
2.590.000 Ft azaz 0,36861%
 
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása
Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
 
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
Pátkai Hírek
Alapító okirat
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége Pátka Község Önkormányzata
Telefon: 06/22-580-508
Postacím: 8092, Vak Bottyán tér 4.
E-mail: patkaihirek@gmail.com
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
Gerencsér Attila
 
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe
Magyarország, Fejér Vármegye,
Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Telefon: 06/22-526-900
Telefax: 06/22-526-905
Postacím: 8050, Székesfehérvár Pf. 242,
Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Magyarország, Fejér Vármegye,
Fejér Vármegyei Kormányhivata
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfőtől csütörtökig: 8:00-11:30 13:00-15:30
Pénteken: 8:00-11:30
Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Telefon: 06/22-526- 900,
Telefax:: 06/22-526-905
Postacím: 8050, Székesfehérvár Pf. 242
Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
 
1.7. Költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: Költségvetési szervek
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
Pátkai Csemetekert Óvoda
Székhely: 8092, Vak Bottyán tér 2.,
Jogszabály: 2011. évi CXC. Törvény
Alapító okirat és működési engedély:
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/ kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/ Intezmeny/Index/203015
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Vezető és elérhetőségek:
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/ kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/ Intezmeny/Index/203015
 
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabály: 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
Szervezeti és működési szabályzat: https://or.njt.hu
Ügyrend: zamoly.asp.lgov.hu

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
-
 
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal
zamoly.asp.lgov.hu/ugyfelfogadas

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
Pátka
3. . Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
-
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
https://zamoly.asp.lgov.hu/ugyleirasok
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Postacím: 8092, Pátka, Vak Bottyán tér 4.
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
https://zamoly.asp.lgov.hu/ugyleirasok
8 .Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
https://zamoly.asp.lgov.hu/ugyleirasok
 
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése  
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása  
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás  
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke  
 
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke
Nyilvántartások
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Adatkezelői nyilvántartás
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
Adatkezelői nyilvántartáss
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
Adatkezelői nyilvántartás
 
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség tényei
Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
 
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 12. § -ban előirtak szerint
SZMSZ: https://or.njt.hu/eli/v01/727464/r/2022/2
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Feltöltés alatt.
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 12. § -ban előirtak szerint
SZMSZ: https://or.njt.hu/eli/v01/727464/r/2022/2
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 12. § -ban előirtak szerint
SZMSZ: https://or.njt.hu/eli/v01/727464/r/2022/2
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
Jegyzőkönyvek listája
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
Jegyzőkönyvek listája
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 12. § -ban előirtak szerint
SZMSZ: https://or.njt.hu/eli/v01/727464/r/2022/2
8. A testületi szerv üléseinek napirendje
Képviselő testületi ülések meghívóinak listája
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
 
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Jegyzőkönyvek listája

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
Jegyzőkönyvek listája
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
Jegyzőkönyvek listája
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Jegyzőkönyvek listája
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
Jegyzőkönyvek listája
 
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
 
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
 
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzata
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége
Cím: 8092, Pátka, Vak Bottyán tér 4.
Telefon: 06/22-580-508
E-mail: igazgatas@patka.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Dr. Kozma Gergely
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Feltöltés alatt.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
 
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
Feltöltés alatt.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
 
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.

 
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
 
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
 
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
 
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Feltöltés alatt.
 
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Önkormányzati rendelettár (njt.hu)

 
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
https://or.njt.hu/onkorm/-:-:3761:-:-:1:-:-:17/1/10
 
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói
https://or.njt.hu/onkorm/-:-:3761:-:-:1:-:-:17/1/10
 
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

https://or.njt.hu/onkorm/-:-:3761:-:-:1:-:-:17/1/10

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Feltöltés alatt.
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Feltöltés alatt.
 
II. Közzétételi egység: Támogatások
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
Feltöltés alatt.
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Feltöltés alatt..
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
Feltöltés alatt.
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
Feltöltés alatt.
 
III. Közzétételi egység: Szerződések
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Feltöltés alatt.
 
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
 
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
Ebben a közzétételi egységben nem keletkezett releváns információ.
 
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Feltöltés alatt.
 
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Feltöltés alatt.