Pátkai sárga oldalak

Projektek

TOP
Pályázó neve:
Pátka Község Önkormányzata
Projekt megnevezése:
Pátkai Tó legendájának nyomában (vizes turisztikai attrakció fejlesztése a Pátkai tó vonzáskörzetében)
OP név:
TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése:
TOP-1.2.1-15-FE1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
Projekt helyszíne
Pátka
Megítélt összeg:
69 999 164 .- HUF
Támogatás aránya:
100 %
Támogatási döntés dátuma:
2017.04.28
Projekt összköltség:
69 999 164 .- HUF
 
Letölthető anyagok
Adatlap:
Teljes adatlap
Ajánlattételi felhívás:

Ajánlattételi felhívás. Közétéve 2018.07.16-án. Azonosítószám: EKR000326762018

Közbeszerzési dokumentumok:
Közbeszerzési dokumentumok az EKR000326762018 azonosítószámú, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben bonyolított, nyílt közbeszerzési eljáráshoz (módosítva 2018.07.27-én)

 

 

 

VP
Pályázó neve:
Pátka Község Önkormányzata
Projekt megnevezése:
IVÁNKA KÚRIA KÖZÖSSÉGI HÁZÁNAK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
OP név:
VP - Vidékfejlesztési Program (VP)
Pályázati kiírás megnevezése:
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
Projekt helyszíne
Pátka
Megítélt összeg:
29 021 129 .- HUF
Támogatás aránya:
75 %
Támogatási döntés dátuma:
2017.08.03
Projekt összköltség:
38 971 423 .- HUF
Letölthető anyagok:
Teljes adatlap

EFOP
Pályázó neve:
Csákvár Város Önkormányzata
Projekt megnevezése:
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-Csákváron és térségében
OP név:
EFOP - Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése:
EFOP-1.5.2.-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
Projekt azonosító:
EFOP-1.5.2.-16-2017-00011 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében
Konzorciumi tagok:
 • Csákvár Város Önkormányzata
 • Bicske Város Önkormányzata
 • Vál Község Önkormányzata
 • Csabdi Község Önkormányzata
 • Mány Község Önkormányzata
 • Alcsútdoboz Település Önkormányzata
 • Óbarok Község Önkormányzata
 • Pátka Község Önkormányzata
 • Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft
Konzorciumi partner:
Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.
Megítélt összeg:
499.933.291- HUF
Támogatás aránya:
100 %
Támogatási döntés dátuma:
2020.01.31.
Projekt időszak:
2018. február 1.- 2020. február 29.
 

A konzorciumi együttműködés keretében vállaljuk, hogy a projektünk megvalósításával hozzájárulunk:

 • a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében
 • a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával
 • a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásához
 • a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerő-piaci helyzetük erősítéséhez
 • az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez
 • ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához,
 • az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához.
Projekt céljai:
 • a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése
 • a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
 • a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.
Projekt részcéljai:
 • a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
 • a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
 • a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
 • a vidék megtartó képességének erősítése
 • az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
 • a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
 
Letölthető anyagok
Információs lap:
Adatlap